Diensten Voegwerk reparatie

Voegwerk reparatie c.q. voegwerk vervangen

Onder voegwerk reparatie verstaan wij plaatselijk herstel voegwerk in de gevel door de oude voeg te verwijderen, reinigen onder gepaste hoge druk zodat er een en nieuw voegwerk weer aan te brengen

Onder voegwerk vervangen verstaan wij het voegwerk van een complete gevel vervangen. Wij zullen dan het oude voegwerk verwijderen, vervolgens reinigen onder gepaste hoge druk met schoon water of chemisch reinigen onder hoge druk (hierbij haal je de atmosferische vervuiling weg en krijgt de steen zijn oorspronkelijke kleur vrijwel terug) en hierna zullen wij nieuw voegwerk gaan aanbren¬gen in bijpassende kleur.